Tempostark lekfullhet med Elviskopia – ”kollektiva insatsen gör föreställningen”

- Anders E Larsson, Kristianstadsbladet